Biorezonans ENDOGENNY

Biorezonans BRT-A

Biorezonans BRT-A (endogenny)

Terapia biorezonansowa (BRT-A), nazywana terapią adaptacyjną. Dzięki tej metodzie można regulować energię w organizmie i wspomagać leczenie wielu schorzeń poprzez doprowadzenie do zrównoważonej pracy ustroju. Metoda w Polsce najczęściej jest używana do odczulania oraz do pozbywania się uzależnień (nałogów). W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka drgania elektromagnetyczne (biosygnały), charakterystyczne dla każdego człowieka.

Twórcami terapii jest lekarz Franz Morell (1921 -1990) oraz inżynier elektryk Erich Rasche (ur. 1947r.). Opracowali oni metodę MORA (nazwa pochodzi z połączenia dwóch pierwszych liter ich nazwisk) - jej zadaniem jest przekształcanie nieprawidłowych, magnetycznych częstotliwości chorych ludzi w taki sposób, aby pobudzić ich organizm do uruchomienia mechanizmów obronnych. Metoda wykorzystuje wibracje elektromagnetyczne organizmu człowieka.

Aktualna forma terapii biorezonansu endogennego została udoskonalona na podstawie wieloletnich badań przeprowadzonych w Centrum Innowacyjnych Systemów Medycznych „IMEDIS” w Moskwie.

Z uwagi na to, że sygnały te mają naturę elektromagnetyczną to można zmierzyć je przy pomocy elektrod i przekazać przez przewód do specjalnego urządzenia.

Każdy organ i układ wewnętrzny, a także wszelka choroba mają specyficzny zakres częstotliwości w ramach widma elektromagnetycznego, a tym samym określony potencjał energetyczny. Podczas choroby spektrum charakterystyczne dla danego człowieka ulega zmianie. Wieloletnie badania i innowacyjne technologie pozwoliły na powstanie jedynej w swoim rodzju terapii adaptacynej przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenie BRT-A firmy IMEDIS.

Równoważenie energetyczne ustroju ma zasadnicze znaczenie, gdyż jest pierwszym krokiem w pobudzaniu systemu obronnego, prowadzącym do zdrowia.

Wskazania to terapii BRT-A (biorezonansu adaptacyjnego)

 • terapia uzależnień: alkoholowego, nikotynowego i narkotykowego
 • terapie odczuleniowe
 • schorzenia stawów oraz kręgosłupa
 • zespoły bólowe - przewlekłe i ostre różnego pochodzenia
 • nie gojące się rany i wrzody
 • schorzenia układu oddechowego, np. astma oskrzelowa, alergie
 • choroby układu krążenia
 • choroby układu pokarmowego
 • schorzenia ginekologiczne i urologiczne (niepłodność)
 • regeneracja pooperacyjna pacjentów
 • bezsenność
 • schorzenia psychosomatyczne – nerwice i t.d.

Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) wibracjami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również wibracje patologiczne (dysharmoniczne), zakłócające, wywołane np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami. Terapia BRT polega na "sczytaniu" przez urządzenie za pomocą elektrod tych charakterystycznych dla danego człowieka częstotliwości i przetworzeniu ich. Częstotliwości patologiczne zakłócają równowagę fizjologiczną i dobrze funkcjonujący system regulacji, czyli ośrodkowy układ nerwowy, system endokrynologiczny, system immunologiczny. Z uwagi na to, że sygnały te mają naturę elektromagnetyczną to można zmierzyć je przy pomocy elektrod i przekazać przez przewód do specjalnego urządzenia gdzie zostają wygaszone a fizjologiczne drgania wzmocnione i w takiej formie wracają do ustroju. Nie są podawane żadne częstotliwości z zewnątrz. Wszystkie częstotliwości wykorzystywane w biorezonansie endogennym pochodzą z organizmu osoby korzystającej z zabiegu.

Zabieg ten jest swoistą formą pierwszej pomocy - szczególnie skuteczny w przypadku terapii dzieci - ze względu na ich duże zasoby energii własnej.

W terapii biorezonansowej stosuje się urządzenie, do którego za pomocą elektrycznych przewodów są podłączone specjalne elektrody. Umieszcza się je w określonych punktach na ciele, najczęściej na dłoniach, stopach i na głowie, które są sumarycznymi kompleksami zakończeń meridianów - kanalów energetycznych ciała. Urządzenie ściąga wibracje organizmu oraz odwraca je o 180°, czyli przekształca w lustrzany obraz o działaniu terapeutycznym. Aparat niczego „nie dodaje", żadnej obcej substancji lub energii - leczenie odbywa się wyłącznie poprzez „odesłanie" choremu jego odpowiednio skorygowanych wibracji.

Terapia biorezonansowa jest bardzo pomocna w terapii schorzeń wynikających z zaburzeń energetycznych organizmu, nieprawidłowości pracy układu odpornościowego, przemiany materii i krążenia. Doskonale sprawdza się w usuwaniu problemów neurologicznych, reumatycznych, psychosomatycznych i nerwicowych. Oprócz tego może być stosowana profilaktycznie, ponieważ podnosi odporność i wydolność organizmu, czego efektem jest zmniejszona podatność na infekcje.

Jednak kiedy występuje nadmierna intoksykacja organizmu jest bezefektywna. Dlatego przed jej zastosowaniem lub równolegle z nią wymagane jest oczyszczanie organizmu - kompleksowa terapia detoksykacyjna.

Większość odmian terapii biorezonansowej można łączyć z innymi formami leczenia konwencjonalnego czy alternatywnego. Terapeuci często zalecają także metody pomocnicze, zwłaszcza odpowiednią dietę, ziołolecznictwo lub specjalną gimnastykę, ponieważ do prawdziwego zharmonizowania wszystkich funkcji organizmu oraz trwałego zrównoważenia energetycznego konieczne jest kompleksowe podejście do pacjenta - nie wystarczy usuwanie patogenów, istotna jest również zmiana stylu życia, a nawet sposobu myślenia chorego.

Terapia i pomiary, które oferuje gabinet Bio-Terapie przeprowadzane są na urządzeniach firmy IMEDIS mających
Europejski Certyfikat dla Urządzeń Medycznych!