WRT

Wegetatywny test rezonansowy

WRT charakterystyka metody

VegaTest, nazywany też testem reakcji Schimmela lub w skrócie VRT (od ang. Vegetative Reflex Test), to jedna z najnowszych odmian diagnostyki elektronicznej. Opiera się na zasadach biorezonansu magnetycznego, czyli reakcji organizmu - a dokładniej wegetatywnego układu nerwowego na określone impulsy elektromagnetyczne.
Punktem wyjścia były dokonania Franza Morella i Ericha Raschego (twórców podstaw metody biorezonansu magnetycznego i terapii MORA) oraz Reinholda Volla (wynalazcy elektroakupunktury metodą Volla, określanej skrótem EAV). H. Schimmel starał się wykorzystać najlepsze elementy kilku różnych technik diagnostyczno-terapeutycznych i stworzył własną metodę.

Chociaż metoda Volla daje bardzo dużo informacji o organizmie człowieka i jest probierzem pozostałych metod jednak w dalszym etapie starano się metodę uprościć by wykorzystywać jak najmniej punktów akupunkturowych.
W roku 1978 w Stanach Zjednoczonych niemiecki lekarz Helmut Schimmel – uczeń Volla opracował metodę, która obecnie potocznie jest nazywana VegaTestem (prawidłowa pełna nazwa to - wegetatywny test rezonansowy). Metoda ta w przeciwieństwie do metody Volla wykorzystuje tylko jeden lub kilka punktów akupunkturowych. Dzięki takiej prostocie przypadła do gustu wielu terapeutom, którzy byli nią zachwyceni ze względu na pozorną szybkość badania. Jednak jak praktyka pokazała by prawidłowo wykonać badanie Vegatest należy poświęcić na nie tyle samo czasu jak na badanie metodę Volla. Od powstania VegaTestu w Towarzystwie Elektroakupunktury nastąpił mały rozłam na zwolenników metody Volla i zwolenników Vegatest. Obecnie ze względu na różnice w tych metodach najlepsi specjaliści, którzy mają najlepsze efekty terapeutyczne posługują się zarówno podstawową metoda Volla jak i VegaTestem - obydwoma metodami ze względu na to, iż żadna z tych metod nie potrafi całkowicie zastąpić drugiej. Mówienie o wyższości jednej metody nad drugą świadczy o nieznajomości tematu lub o tym, iż dany terapeuta nie był w stanie opanować danej metody rzetelnie.

Dr H. Schimmela, skupił się nie tyle na określonych punktach powiązanych z narządami wewnętrznymi - jak w metodzie Volla, ale na mierzeniu sygnałów bezpośrednio z nich płynących (i dających się odczytać w prawie każdym punkcie ciała).
W teście Vega stosuje się unikalną metodę tak zwanego filtrowania elektrobiologicznego za pomocą markerów (na przykład urządzenie wykorzystujące wzmacniacz sygnałów bioelektrycznych). Dzięki temu jest możliwe postawienie bardzo dokładnej i szybkiej diagnozy, która pozwala dostrzec złożone relacje zachodzące w organizmie, nie ujawniające się podczas mierzenia akupunktów – np: obciążenie psychoemocjonalne, obciążenia geopatyczne.
Ze względu na wysoką czułość, sprzęt diagnostyczny daje wyniki w szerszej skali, umożliwia też przeprowadzenie szybkich i skutecznych testów biorezonansowych większej ilości preparatów leczniczych.

Zastosowania VegaTestu są takie same jak innych metod rozpoznania biorezonansowego. Może on służyć wykrywaniu wszelkich zaburzeń energetycznych, zakłóceń pracy narządów i układów wewnętrznych oraz schorzeń psychosomatycznych. Test Vega polega również, tak jak metoda Volla na stymulowaniu akupunktów wskazanych przez tradycyjną medycynę chińską oraz nowo odkrytych przez Volla.

Za pomocą metody Schimella testuje się środki lecznicze i precyzyjnie dobiera ich stosowanie do konkretnych dolegliwości.
Vegatest i metoda Volla zalicza się do metod biorezonansowych. Diagnostyka z zastosowaniem metod biorezonansowych pozwala wykryć nawet te zaburzenia, które pozostają nieuchwytne dla standardowych, najpopularniejszych sposobów rozpoznawania schorzeń, m.in. badań krwi i moczu. Testy uwzględniane w tej terapii są przyjazne dla pacjentów - polegają na lekkich dotknięciach punktu akupunkturowego elektrodą diagnostyczną. Metoda biorezonansowa, pomimo stosowanego w niej sprzętu elektronicznego, jest całkowicie bezpieczna.

Metoda elektropunkturowa jest szczególnie przydatna w diagnozowaniu boreliozy.
Prowadzimy także skuteczną terapię boreliozy -w postaci biorezonansowej terapii elektropunkturowej.

W jaki sposób przebiega badanie metodą Volla i ocena stanu zdrowia?

Pecyficzny system pomiaru, który opracował i wprowadził do użycia dr. Volla, pozwala skutecznie rozpoznać stan zapalny danego narządu. Zgodnie z omawianą wyżej metodą, ogniska chorobowe klasyfikuje się według trzech grup:

  • zapalne
  • przewlekle
  • chroniczne

Dla przykładu: pomiar przewodzenia skóry zdrowego narządu wynosić powinien 50-65. Gdy narząd zaczyna odbiegać od normy zdrowia, jego pomiar wynosi więcej (np. 80) lub mniej (np. 30). Dzięki pomiarowi możliwe jest nie tylko postawienie trafnej diagnozy, ale i zaplanowanie leczenia profilaktycznego.

Dzięki zastosowaniu metody Volla możemy ustalić, na którym etapie organizm powraca do normy.

Metoda elektropunkturowa jest szczególnie przydatna w diagnozowaniu boreliozy.

Prowadzimy także skuteczną terapię boreliozy - w postaci biorezonansowej terapii elektropunkturowej.

VEGATEST - najskuteczniejszy test na pasożyty!