Borelioza

Diagnoza, leczenie, powrót do zdrowia

BORELIOZA - choroba o wielu twarzach - konsekwencje zdrowotne, leczenie, odszkodowania

Borelioza (choroba z Lyme) jest przewlekłą, wielonarządową chorobą odzwierzęcą o przebiegu fazowym, wywoływaną przez bakterie -krętki z rodzaju Borrelia, charakteryzującą się występowaniem objawów:

 • skórnych - zanikowe zapalenie skóry,
 • stawowych - bóle mięśniowo - stawowe,
 • kardiologicznych - napadowa arytmia, zapalenie mięśnia sercowego
 • neurologicznych - zaburzenia pamięci, psychiczne, niedowłady, porażenia nerwów, zaburzenia czucia, drętwienie kończyn

Mnogość i różnorodność objawów klinicznych jest często powodem
BŁĘDNEGO ROZPOZNANIA
i leczenia pacjenta na inne choroby niż borelioza.

BORELIOZA - nierozpoznana epidemia naszych czasów

 • Często mylona z:

  • reumatoidalnym zapaleniem stawów (30% przypadków)
  • stwardnieniem rozsianym (50% przypadków)
  • porażeniem nerwów czaszkowych (70%) np. nerwu twarzowego
  • fibromialgią
  • zespołem przewlekłego zmęczenia
  • niekiedy chorobą Alzheimera, Parkinsona
  • różnymi zaburzeniami psychicznymi z objawami: zapaleniem zanikowym skóry,
   napadową arytmią, zapaleniem stawów, czy różnymi objawami
   neurologicznymi (np. padaczką, drętwieniem kończyn, języka)
 • Zarażają wszystkie stadia rozwojowe kleszcza.

  Larwy i nimfy mają 20 razy więcej bakterii niż postać dorosła.

  Najczęściej do zarażenia człowieka dochodzi w wyniku kontaktu z nimfami
  (ok. 1 mm, skacze na odległość 1,5m) –jest to najbardziej agresywna forma kleszcza
  (60 tyskrętków w nimfie).

  Najwięcej zachorowań występuje w okresie żerowania nimf - od maja do sierpnia

 • Bakterie Borrelii już kilka dni po zarażeniu są obecne w mózgu, sercu, mięśniach, ścięgnach.

  • Nie jest znany bezpieczny czas przebywania zarażonego kleszcza w skórze człowieka
  • Nie jest znana minimalna ilość bakterii, która powoduje rozwój choroby

Nawet normalny i sprawny układ odpornościowy
nie daje rady wyeliminować bakterii Borrelia burgdorferi

BORELIOZA - OBJAWY ZARAŻENIA

I ETAP : miejscowy
 • rumień wędrujący –miejscowy stan zapalny skóry,
 • naciek limfocytarny,
 • zanikowe zapalenie skóry

Są to objawy patognomoniczne – wystarczają do rozpoznania choroby.
30% ludzi, u których wykryto boreliozę, nigdy nie miała rumienia ani innych objawów

II ETAP : infekacja rozproszona
 • nawracające dolegliwości bólowe ze strony różnych układów-stawów, mięśni, objawy podrażnienia lub zapalenia opon m-rdzeniowych
  lub nerwów obwodowych, zapalenie mięśnia sercowego
III ETAP : infekcja przewlekła
 • niedowłady, porażenia czucia, depresja (WAŻNE –choroba odbiera możliwości ale nie chęci), zaburzenia pamięci
 • przewlekłe zmęczenie
 • bóle mięśniowo-stawowe
 • obniżona tolerancja na alkohol –po wypiciu niewielkiej ilości efekt -„odlot”, może wystąpić też nasilenie objawów choroby

Podstawowe testy honorowane przez NFZ

 • ELISA –30% -40%
 • Western blot –60-70%
 • Inne testy diagnostyczne często nie są uwzględniane przez wielu polskich lekarzy –nie UMIEJĄ ich interpretować (kki, LTT, PCR, RT PCR, LUAT, LDA)

Brak standaryzacji w diagnozowaniu boreliozy w Polsce
Oznacza to, że różne firmy tworzą własne matryce diagnostyczne
z wybranymi przez siebie antygenami – różna swoistość i czułość.

Uwaga!
Wynik testu może być zależny od laboratorium

Można całkowicie wyleczyć pacjenta metodą standardową
jeśli jest ona zastosowana zaraz po zarażeniu
–do 3 tygodni od ukąszenia

Leczenie boreliozy trwać może nawet 1-2 lata

 1. Późne rozpoznanie
 2. Mylna diagnoza i branie sterydów
 3. Neuroborelioza
 4. Występujące koinfekcje

Nie da się wyleczyć boreliozy bez wyleczenia koinfekcji
mycoplazma, EBV, HCV, babesia, chlamydia, yersinia, toksoplazma, bartonella,anaplazma i in.

20% borelioza bez koinfekcji - 80% borelioza z koinfekcjami

Leczenie boreliozy metodą ILADS

Dr. Burrascano
Metoda bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych od 30 lat.
Polega na stosowaniu kilku różnych antybiotyków w odpowiednio długim czasie – jeszcze 2 do 3 miesięcy od ustąpienia wszystkich objawów.

DLACZEGO KILKA ANTYBIOTYKÓW?

Metoda ta uwzględnia różne formy bakterii (formy L, cysty, krętki, plebs).
Na każdą postać bakterii działają inne grupy antybiotyków.

Antybiotyk działa na bakterie tylko w czasie ich podziału. Gronkowce czy paciorkowce dzielą się co 20 min. Bakterie Borrelii co 12 –24 godziny.
Czas potrzebny do zniszczenia paciorkowców –12-14 dni –Borrelii 1,5 roku!